RADOVI NA OKOLIŠU OKO CRKVE NA BAGALOVIĆIMA

U organizaciji Župe Bagalovići uređuje se i rekonstruira dio okoliša oko župske crkve na Bagalovićima koji služi za redovnu upotrebu Župe i župljana Jedan dio se odnosi na rekonstrukciju – proširenje makadamske trase od „križa“ (prema Vrhdesnama) do župske crkve, …

>više...

ASFALTIRANJE DIONICE BAGALOVIĆI-VRHDESNE

Ovih dana su u tijeku radovi na obnovi županijske ceste na dionici Bagalovići-Vrhdesne u duljini oko 1000 metara. Radovi obuhvaćaju manje proširenje postojeće ceste i asfaltiranje kompletne spomenute dionice. Investitor radova je Županijska uprava za ceste, a inicijator je Općina …

>više...

JAVNI POZIV ZA POTPORE ZA PODIZANJE NASADA

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA  ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU raspisuje JAVNI POZIV Potencijalnim korisnicima u  Dubrovačko –neretvanskoj županiji na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi ulaganja u podizanje trajnih nasada na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi …

>više...

NAJAVA PREZENTACIJE POTPORA U POLJOPRIVREDI

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA O B A V I J E S T Predstavnici Dubrovačko – neretvanske županije, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu – Opuzen održati će prezentaciju na temu: POTPORE U POLJOPRIVREDI koje daje …

>više...