BOŽIĆNI KONCERT

U subotu, 17. prosinca u 19,00 sati u prostorijama doma kulture u Krvavcu održan je Božićni koncert s bogatim i zanimljivim sadržajem. Pored najmlađih, srednjih i odraslih članova domaćina nastupali su i KUD Marko Markota iz Rogotina, KUD Župe Gospe …

>više...

PRODAJA SLUŽBENOG VOZILA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br:06/13) , te …

>više...

BOŽIĆNI KONCERT KUD-a ŽUPA BAGALOVIĆ

KUD Župa Bagalović kao i svake godine organizira Božićni koncert, te poziva sve ljude dobre volje u subotu  17. prosinca u 19,00 sati u prostorije doma kulture u Krvavcu.

>više...

EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE “MATIJEVIĆI – MOMIĆI – PODRUJNICA”

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13 i 92/14) te objašnjenja Središnjeg ureda DGU-a (Klasa:  932-01/12-02/182 ; Urbroj: 541-03-1-12-28) od 24.10.2012. g, objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane …

>više...