KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA

Općinsko izborno povjerenstvo objavilo je konačne rezultate izbora za Općinsko vijeće i načelnika Općine Kula Norinska: Konacni rezultati

>više...

REZULTATI IZBORA U OPĆINI KULA NORINSKA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska utvrdilo je i objavilo rezultate lokalnih izbora za predstavničku i izvršnu vlast u Općini Kula Norinska: rezultati

>više...

BIRAČKA MJESTA U OPĆINI KULA NORINSKA

Na temelju članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta: Rjesenje o odredjivanju birackih mjesta

>više...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – MJESNI DOM PODRUJNICA

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (Klasa: 360-01/17-01/02, Urbroj: 2148/02-17-1 od 8. svibnja 2017.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje: …

>više...